I. De ambten

Artikel
14

Dienst van de diaken

De dienst van de diaken houdt in:

  • het verlenen van christelijke ondersteuning aan de leden van de gemeente — en naar vermogen ook aan anderen — die in nood verkeren,
  • hen met raad en troost bijstaan
  • en het opwekken van de leden van de gemeente tot het bewijzen van barmhartigheid aan de naaste.