Cap. I. Byzondere Vragen.

Artikel
5

Quintae quaestioni de Actis Synodi Rupellensis in Galliis, ut satis fiat, D. Petro Datheno et Ioanni Taffino mandarunt fratres.

Op de vyfde vrage aangaande de handelingen des laatsten Synodi van Rochelle in Vrankryk, hebben de Broederen Datheno en Taffino opgelegt dat zy daar in voldoen.