Van der Leere, Sacramenten ende anderen Ceremonien

Artikel
51

De Psalmen Davids alleen sullen in der Kercke ghesonghen werden, latende de ghesanghen die men niet vindt in der Schriftuere.