Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, gehouden in de noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620, deel VI

verzameld en uitgegeven door Dr. J. Reitsma en Dr. S.D. van Veen

Friesland 1581-1620, Utrecht 1586-1620

Groningen: J.B. Wolters

1897