Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, gehouden in de noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620, deel V

verzameld en uitgegeven door Dr. J. Reitsma en Dr. S.D. van Veen

Zeeland 1579-1620, Overijsel 1584-1620

Groningen: J.B. Wolters

1896