Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, gehouden in de noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620, deel I

verzameld en uitgegeven door Dr. J. Reitsma en Dr. S.D. van Veen

Noord-Holland 1572-1608

Groningen: J.B. Wolters

1892