e.a.
In orde
Handleiding en toelichting bij de kerkelijke rechtspraak
z.p.
1999

Uitgave op last van de Generale Synode 1998/1999 der Gereformeerde Gemeenten door de Commissie kerkrecht.

De taalkundig bewerkte versie van de Dordtse Kerkorde aan het slot van het boek is afzonderlijk opgenomen onder de kerkordes.