Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

III. De door de kerk gestichte instelling voor nadere voorbereiding en nascholing

Artikel 10.

Het Theologisch Seminarium Hydepark

Lid
8

De raad van toezicht voor het theologisch wetenschappelijk onderwijs stelt, gehoord het bestuur van de dienstenorganisatie en de rector, het instellingsplan en het curriculum voor het Theologisch Seminarium Hydepark vast, een en ander met inachtneming van de vastgestelde beleidsmatige en financiële randvoorwaarden voor de gehele dienstenorganisatie.