Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

III. De door de kerk gestichte instelling voor nadere voorbereiding en nascholing

Artikel 10.

Het Theologisch Seminarium Hydepark

Lid
5

De benoeming en het ontslag van de docenten aan het Theologisch Seminarium Hydepark geschieden door de kleine synode op aanbeveling van de raad van toezicht voor het theologisch wetenschappelijk onderwijs.
De raad van toezicht hoort de rector van het theologisch seminarium, voordat een aanbeveling aan de kleine synode wordt gedaan.