Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

III. De door de kerk gestichte instelling voor nadere voorbereiding en nascholing

Artikel 10.

Het Theologisch Seminarium Hydepark

Lid
3

De dagelijkse leiding van het Theologisch Seminarium Hydepark berust bij een rector, die zijn werk verricht onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de dientenorganisatie.