Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

III. De door de kerk gestichte instelling voor nadere voorbereiding en nascholing

Artikel 10.

Het Theologisch Seminarium Hydepark

Lid
2

Het Theologisch Seminarium Hydepark wordt bestuurd door het bestuur van de dienstenorganisatie, dat bevoegd is een commissie in te stellen waaraan het bestuur en beheer van het theologisch seminarium wordt opgedragen.