Zevende Afdeeling.

Over het Kerkelijk Bestuur in de gemeenten.

Artikel
90

In de administratie der Kerk, Pastorij, Custorij en andere gemeenten-fondsen, en de betrekkingen tusschen derzelver Bestuurders en de Kerkenraden, wordt door de bepalingen van dit reglement geene veranderingen gemaakt.