Zevende Afdeeling.

Over het Kerkelijk Bestuur in de gemeenten.

Artikel
86

Gemeenten, waar, door gebrek aan stof, geene Kerkenraden bestaan, zijn geplaatst onder het onmiddelijk opzigt van classikale Moderatoren met den Predikant.