De Hervormde Kerkorde, een praktische toelichting
onder verwerking van de uitspraken van de Generale Commissie voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen
Zoetermeer
Uitgeverij Boekencentrum
2001

ISBN: 

90-239-1150-4

Tweede, herziene druk