|6|

Enige afkortingen

 

app.

appellant(e)

a.w.

aangehaald werk

B.W.

Burgerlijk Wetboek

D.K.O.

Dordtse Kerkenordening

e.v.

en volgende

Hand. I.

Handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Hand. II.

Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

H.R.

Hoge Raad

K.B.

Koninklijk Besluit

K.O.

Kerkenordening

Ktr.

Kantonrechter

m.o.

met onderschrift

Mem. v. Antw.

Memorie van Antwoord

N.B.W.

Nieuw Burgerlijk Wetboek

N.J.

Nederlandse Jurisprutentie

N.J.B.

Nederlands Juristenblad

pp.

partijen

Rb/Arr.Rb

Arrondissementsrechtbank

R.v.d.W.

Rechtspraak van de Week

Stb.

Staatsblad

W.

Weekblad van het Recht

W.P.N.R.

Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie

z.j.

zonder jaartal