|5|

Inhoudsopgave

 

Enige afkortingen — 6

Woord vooraf — 7

1. De eigenaardigheid van het kerkrecht — 9
1.1 De rede van F.L. Rutgers over het kerkrecht — 9
1.2 Korte samenvatting van Rutgers’ rede — 14
1.3 Afsluiting van het eerste hoofdstuk — 16

2. Van Emden tot Dordrecht — 17
2.1 Het ontstaan van de kerkenordening — 18
2.2 De geldigheid van de kerkenordening — 19
2.3 De zelfstandigheid van de plaatselijke kerk — 21
2.4 De structuur van de kerkenordening: van ‘Emden’ tot ‘Dordrecht‘ — 24
2.4.1 Artikel 1. Acta Synode van Emden 1571: geen heerschappij 25
2.4.2 Artikel 2. Acta Synode van Emden 1571: de eenheid van geloof 26
2.4.3 Artikel 6 tot en met 9. Acta Synode van Emden 1571: de meerdere vergaderingen — 26
2.4.4 Artikel xxix tot en met xxxi. Dordtse Kerkenordening, 1618/19: De functionering van de meerdere vergaderingen 28

3. Rechtsvinding van de burgerlijke rechter in kerkelijke conflicten — 34
3.1 Het Algemeen Reglement voor het bestuur der Hervormde Kerk in het Koningrijk der Nederlanden — 1816 — 35
3.2 De Afscheiding van 1834 — 38
3.3 Rechtspraakoverzicht 1846-1890 — 41
3.4 Bespreking Rechtspraakoverzicht 1846-1890 — 48
3.5 De Vrijmaking van 1944 — 50
3.6 Rechtspraakoverzicht ‘1944‘ — 51
3.7 Bespreking Rechtspraakoverzicht ‘1944‘ — 58