Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

III. Herderlijke zorg

Artikel
87

De kerkeraden zullen er toe medewerken, dat de leden der gemeente, die gestorven zijn, op christelijke wijze begraven worden.

Zie Bijlage XXIII,4