Episcopus oecumenicus. Bouwstenen voor een theologie van het bisschopsambt in een verenigde reformatorische kerk

Zoetermeer: Meinema

(IIMO research publications 62)

2003