Van de diensten

Artikel
9

Nieuwelingen, mispriesters, monniken, en die anderszins eenige sekte verlaten heben, zullen niet toegelaten worden tot den kerkedienst, dan met groote zorgvuldigheid en voorzichtigheid, nadat zij ook eenen zekeren tijd eerst wel beproefd zijn.