Van de diensten.

Artikel
XIX.

De Gemeenten zullen arbeiden dat er Studenten in de Theologie zijn, die door haar1) onderhouden worden.


1) De woorden „ex bonis publicis” zijn vervallen en vervangen door de woorden: door haar.