Uitgebreid zoeken
Kerkrecht.nl
Help
Contact

Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt)


Contactpersoon:
Ds. H. Pathuis
Sluisweg 58
3751 BP Spakenburg
tel 033-7501546
e-mail: h.pathuis@solcon.nl

Tip: Indien u vragen stelt per email raden wij u aan uw adres en tel.nr. te vermelden.


Toelichting bij het
Kerkrecht van de GKV

Kerkorde 1978 (tekst 2005)
Kerkorde per hoofdstuk
Kerkorde (pdf)

Acta
 1946 - 1951 - 1952 - 1955 - 1959 - 1961 - 1964 - 1966/67 - 1969 - 1972 - 1975 - 1978 - 1981 - 1984 - 1987 - 1990 - 1993 - 19961999 - 2002/2003 - 2005 - 2005 pdf - 2008 pdf - 2008

Link: acta 2002/2003 pdf
Link: beschikbare rapporten deputaatschappen synode 2005

Belangrijke besluiten synode 2005

Rapporten bij G.S. 1993 tot 2005

English Materials
Acta 2002 (Selected Materials)
Acta 2005 (Selected Materials)
Church Order (1978)

Francais
La Discipline Ecclesiastique

Uitvoeringsbepalingen & Jurisprudentie
Bouma, H. 1983vv

Commentaren
Harmannij, K., Wegwijs in de Kerkorde, 1990
Kamphuis, J., Om de heiligheid van de gemeente,1986

Verwante Commentaren
Visser, J., Die KO in praktijk, 1999
Oene, W.W.J. van, With common consent, 1990
Gier, K. de, De Dordtse Kerkorde, 1989
Spoelstra, B., Geref. kerkreg en kerkregering (GKSA), 1989
Bos, F.L., De Orde der Kerk, 1950
Bouwman, H., Gereformeerd Kerkrecht II, 1934
Bouwman, H., Gereformeerd Kerkrecht I, 1928
Jansen, Joh., Korte verklaring KO, 1923 
Rutgers, F.L., College-voordrachten, 1892vv

Deel-commentaren

Comm. Kerkrecht Geref. Gem. GS 1998/1999, In Orde, 1999

Documentatie
Velde, M. te - Van Veen, 1993

Regelingen en modellen
Onderzoek beroepbaarstelling, 2002
Onderzoek toelating als predikant (2002)

Appèlprocedure, 2002
(zie ook Te Velde, Handreiking)

Regelingen van de Vereniging Samenwerking Emeritering

Dossiers
Dossier sabbat & zondag

Andere literatuur
Janssen, R.C., Reformed Church Polity, 2003
Niemeijer, P., Oudere doopleden, 2003
Dep. Kerkrecht en KO, aanvullend rapport art. 65 en 67 KO, 2002
Dep. Kerkelijke Eenheid, Binding aan de belijdenis, 1995 
Velde, M. te, Afbakening van de ambten, 1993
- Kwakkel, G., L'organisation de l'eglise, 1991 
- Velde, M. te, Gereformeerden in de verstrooiing, 1990
- Velde, M. te, Kerkelijke Adviezen,

Verwante sites:
                         
GKV.nl

Universiteit Kampen

Bibliotheek TU