Artikelen uit tijdschriften

oplopend sorteren
Barentsen, J. Paulus als charismatische leider Geestkracht 01-10-2014
Velde, M. te Uitdagingen en perspectieven voor het functioneren van voorgangers Theologia Reformata 01-12-2013
Koffeman, L.J. Door een gemeenschappelijk verstaan van het Evangelie bijeengekomen Kerk en Theologie 01-07-2003
Koffeman, L.J. Ecclesiologische aspecten van het gemengde huwelijk Kerk en Theologie 01-07-2000
Jong, F. de, Jong, K.W. de Van forme naar formulier Jaarboek voor liturgie-onderzoek 01-07-1998
Drimmelen, L.C. van De rechtspositie van de predikant Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 01-07-1997
Evers, H. De kerkrechtelijke ontwikkelingen binnen de Nederlandse Hervormde Kerk tijdens de Tweede Wereldoorlog Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 01-07-1995
Brinkman, M.E. Onwil en onmacht tot het formuleren van een gereformeerde identiteit Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-03-1995
Spijker, W. van ’t Rechtvaardiging en recht in de kerk Hervormde Teologiese Studies 01-09-1992
Deddens, D. De Vereniging van 1892: kerkrechtelijke aspecten Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800 01-05-1992
Jong, K.W. de Geroepen door God en zijn gemeente Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-06-1991
Koffeman, L.J. Het bijzondere van het kerkelijk ambt Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-03-1991
Oldenhuis, F.T. Kerkgenootschappen en privaatrecht (II) WPNR 23-04-1988
Oldenhuis, F.T. Kerkgenootschappen en privaatrecht (I) WPNR 16-04-1988
Oldenhuis, F.T. Kerkgenootschappen en zelfstandige onderdelen WPNR 19-03-1988
Bakker, W. Struktuur, karakter en functioneren van de kerkorde als probleem in het proces van Samen op Weg Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-05-1985
Nauta, D. Grondslagen van de geschiedenis van het kerkrecht Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-02-1976
Nauta, D. Boekbespreking Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-12-1975
Congar, Y. La „réception” comme réalité ecclésiologique Revue des Sciences philosophiques et théologiques 01-07-1972
Scholten, G.J. Fusies op kerkelijk terrein WPNR 01-01-1970
Ruler, A.A. van Is er een ambt van de gelovigen? Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-09-1967
Nauta, D. De ambtsopvatting der Reformatie onder kritiek Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-09-1966
Deddens, D. Rondom het eerste geschrift van G. de Brès „Le Baston de la Foy” Lucerna 01-11-1961
Deddens, D. De eerste synode der Franse Gereformeerde kerken te Parijs, 1559 Lucerna 01-06-1959
Deddens, D. Academica Lucerna 01-03-1959
Roeleveld, L. Opmerkingen omtrent de positie der Kerken in het nieuwe Burgerlijk Wetboek Lucerna 01-12-1958
Dombois, H. Der Tod im Recht Hochland 01-02-1956
Fockema Andreae, S.J. Enige opmerkingen over het kerkrecht onder de Republiek der Verenigde Nederlanden Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 01-06-1954
Dombois, H. Strafrecht und menschliche Existenz Hochland 01-04-1954
Kuhlmann, G. Rudolph Sohm und unsere gegenwärtige kirchenrechtliche Situation Archiv für Evangelisches Kirchenrecht 01-09-1941
Wendland, H.D. Pneumatokratie und Kirchenrecht Archiv für Evangelisches Kirchenrecht 01-03-1941
Müller, A.D. Religion und Recht als theologische und kirchliche Gegenwartsfrage Archiv für Evangelisches Kirchenrecht 01-12-1940
Dehmel, A. Der Wehrdiensteinsatz der evangelischen Pfarrer Archiv für Evangelisches Kirchenrecht 01-12-1940
Wendland, H.D. Die geistleibliche Gestalt der Kirche Luthertum 01-08-1939
Wendland, H.D. Geist, Recht und Amt in der Urkirche Archiv für Evangelisches Kirchenrecht 01-10-1938
Knoll, E. Gnade und Recht Archiv für Evangelisches Kirchenrecht 01-02-1938
Honders, H.J. De plaats van het kerkrecht in de Encyclopaedie der Theologie Vox Theologica 01-12-1936
Lonkhuyzen, J. van Debat niet mogelijk Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-04-1933
Lonkhuyzen, J. van Geen „napleiten”, maar een tijdig waarschuwen Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-09-1932
Lonkhuyzen, J. van Een belangrijk boek, een nieuw geval en een reeks onhoudbare argumenten, benevens een inleiding II Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-03-1932
Lonkhuyzen, J. van Een belangrijk boek, een nieuw geval en een reeks onhoudbare argumenten, benevens een inleiding I Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-02-1932
Lonkhuyzen, J. van In eigen rechte lijn Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-11-1931
Jansen, Joh. Iets over het Gereformeerd kerkverband Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-02-1923
Jansen, Joh. Nog eens: De verlating van den dienst des Woords Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-04-1919
Schelven, A.A. van Artikel 12 der Kerkorde Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-02-1919
Jansen, Joh. Het verschijnsel van de verlating van den dienst des Woords en de roeping der kerken daartegen Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-12-1918
Fehr, H. Rudolph Sohm (1841-1917) Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 01-11-1917
Sohm, R. Begriffsjurisprudenz Deutsche Juristen-Zeitung 15-01-1910
Heck, Ph. (von) Was ist diejenige Begriffsjurisprudenz, die wir bekämpfen? Deutsche Juristen-Zeitung 15-12-1909
Sohm, R. Rudolph Sohm Deutsche Juristen-Zeitung 01-08-1909

Pagina's