Artikel 83

 

Kerkenordening 1905/1933

Slotartikelen.
Artikel LXXXV

Geene kerk zal over andere kerken, geen dienaar over andere dienaren, geen ouderling of diaken over andere ouderlingen of diakenen eenige heerschappij voeren.

 

Deputatenrapport 1974

Artikel 85
Geen heerschappij van kerken of ambtsdragers

Onveranderd.

 

Commissierapport 1975

Naar inhoud onaangevochten; alleen wil Cn het in tweeën splitsen en de stukken elders opnemen.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 85.
Geen kerk zal over andere kerken, geen dienaar over andere dienaren, geen ouderling of diaken over andere ouderlingen of diakenen enige heerschappij voeren.

 

Synodebehandeling 1975

De synode stelt dit artikel direct na eerste lezing vast. Zij gaat uit van de tekst van de commissie.

85. Geen kerk zal over andere kerken, geen dienaar over andere dienaren, geen ouderling of diaken
over andere ouderlingen of diakenen enige heerschappij voeren.

 

Deputatenrapport 1976

Dit rapport behandelt het betreffende artikel niet.

 

Deputatenrapport 1977

86. Artikel 85 (acta)
T. Voorstel:

Geen kerk mag over andere kerken, geen ambtsdrager over andere ambtsdragers, op welke wijze ook, heersen.

 

Commissierapport 1978

Art. 83. Over de depp. aangeboden, vernieuwde tekst, kwamen geen reacties uit de kerken binnen. Uw commissie gaat met de aangeboden tekst van harte accoord.

 

Synodebehandeling 1978

Zie artikel 80.

 

Kerkorde 1978

Artikel 83
Geen heerschappij
Geen kerk mag over andere kerken, geen ambtsdrager over andere ambtsdragers, op welke wijze ook, heersen.