Artikel 32

 

Kerkenordening 1905/1933

Artikel XXXIII.
Die tot de samenkomsten afgezonden worden, zullen hunne credentiebrieven en instructiën, ondertekend zijnde van degenen die ze zenden, medebrengen, en deze zullen keurstemmen hebben, ten ware in zaken, die hunne personen of kerken in het bijzonder aangaan.

 

Deputatenrapport 1974

Artikel 33.
Afvaardiging naar de meerdere vergaderingen:
Die tot de meerdere vergaderingen afgezonden worden, zullen hun credentiebrieven en instructiën, ondertekend zijnde van degenen die ze zenden, medebrengen, en deze zullen keurstemmen hebben, ten ware in zaken, die hun personen of kerken in het bijzonder aangaan.

 

Commissierapport 1975

Dit artikel kan zonder commentaar de revue passeren.

Artikel 35.
Die tot de meerdere vergaderingen afgezonden worden, zullen hun credentiebrieven en instructiën, ondertekend zijnde van degenen die ze zenden, medebrengen, en deze zullen keurstemmen hebben, ten ware in zaken, die hun personen of kerken in het bijzonder aangaan.

 

Synodebehandeling 1975

De synode stelt dit artikel direct na eerste lezing vast. Zij gaat uit van de tekst van de commissie.
33. Die tot de meerdere vergaderingen afgezonden worden, zullen hun credentiebrieven en instructiën, ondertekend zijnde van degenen die ze zenden, medebrengen, en deze zullen keurstemmen hebben, ten ware in zaken, die hun personen of kerken in het bijzonder aangaan.

 

Deputatenrapport 1976

Dit rapport behandelt het betreffende artikel niet.

 

Deputatenrapport 1977

Zie voor de bespreking artikel 30.

Voorstel art.33:
Afgevaardigden naar meerdere vergaderingen zullen hun geloofsbrieven, ondertekend door hun zenders, meebrengen en op grond daarvan stemrecht hebben.
Bij zaken die henzelf of hun eigen kerken betreffen moeten zij echter buiten stemming blijven.

 

Commissierapport 1978

Art.32.
De vraag is gesteld, of hier niet beter kan worden geformuleerd: “… zullen hun geloofsbrieven en eventuele instructies …”.
Uw commissie meent dat deze vraag ondkennend moet worden beantwoord; in art.30 immers komt met extra nadruk voor het eerst de zaak van de instructie aan de orde. Dat behoeft dus in art.32 niet nog eens te geschieden. In art.33 wordt nog afzonderlijjk een bepaald aspect naar boren gebract.
Verder: de K.O. wil ook hier zo sober mogelijk zijn. Vandaar dat we niet moeten gaan werken met “eventuele …”.

 

Synodebehandeling 1978

Dit artikel wordt conform het concept van deputaten aanvaard.

 

Kerkorde 1978

Artikel 32.
Afvaardiging naar meerdere vergaderingen:
Afgevaardigden naar meerdere vergaderingen zullen hun geloofsbrieven, ondertekend door hun zenders, meebrengen en op grond daarvan stemrecht hebben.
Bij zaken die henzelf of hun eigen kerken betreffen moeten zij echter buiten stemming blijven.