(red.)
Documentatie-boek over de wijziging van de kerkorde 1972-1978
De wijziging van de kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland in 1978 gedocumenteerd uit de daaraan ten grondslag liggende Acta en rapporten
1993

samenstelling: Bart van Veen