Ordinantie 3 Het ambt en de andere diensten

 

I. De verkiezing van ambtsdragers in de gemeente

Predikanten

Artikel 4.

De verkiezing van predikanten

Lid
11

De kerkenraad zendt het bezwaarschrift binnen veertien dagen — onverminderd zijn verantwoordelijkheid te proberen zelf het bezwaar weg te nemen — door naar het college voor de behandeling van bezwaren en geschillen, dat terzake een einduitspraak doet.