Ordinantie 3 Het ambt en de andere diensten

 

I. De verkiezing van ambtsdragers in de gemeente

Algemeen

Artikel 2.

De verkiezingsregeling

Lid
1

De verkiezing wordt gehouden volgens een door de kerkenraad vast te stellen regeling.