Ordinantie 2 De gemeenten

 

IV. Kerkelijke indeling

Artikel 20.

Indeling in classes en regionale verbanden

Lid
2

Wijzigingen in de kerkelijke indeling worden niet aangebracht dan op verzoek van of na overleg met de kerkenraden van de betrokken gemeenten, de brede moderamina van de classicale vergaderingen en — in daarvoor in aanmerking komende gevallen — de synodale commissie van de evangelisch-lutherse synode.