Ordinantie 2 De gemeenten

 

IV. Kerkelijke indeling

Artikel 20.

Indeling in classes en regionale verbanden

Lid
1

De gemeenten worden door de kleine synode samengebracht in classes en de classes ingedeeld in regio’s.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 2-20-1, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.