Ordinantie 14 Het leven en werken van de kerk in oecumenisch perspectief

 

II. Verband met andere kerken

Artikel 4.

Bijzondere betrekkingen

Lid
3

Behalve in de ontmoeting en samenwerking in oecumenische organisaties, kan de bijzondere betrekking met een andere kerk vormgegeven worden
− in een regeling betreffende het over en weer verlenen van het gastlidmaatschap aan de leden van de kerken,
− in het over en weer aanvaarden van attestaties,
− in het wederzijds verlenen van de bevoegdheid tot de bediening van Woord en sacramenten aan predikanten,
− in het zenden van afgevaardigden naar elkaars synoden en
− door andere overeenkomstige middelen.