Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

III. Zij die de opleiding tot predikant volgen

Artikel 10.

Bevoegdheid tot het leiden van kerkdiensten tijdens de opleiding

Lid
2

Dit consent vervalt tussentijds als betrokkene niet toegelaten mocht worden tot het ambt van predikant in de kerk.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 13, besluit generale synode, d.d. 17 november 2006, ingegaan 1 december 2006.