Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

Het ambt en de ambtelijke vergaderingen

Artikel VI

Lid
7

(vervallen)1


1 Wijziging kerkorde, artikel VI-7, besluit generale synode d.d. 20 april 2012, ingegaan 1 januari 2013.