Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

VII. Voortgezette vorming

Artikel 20.

De voortgezette vorming van de predikanten

Lid
2

De kerk bevordert dat de in artikel 2-5 en 6 bedoelde instellingen nascholingsactiviteiten voor predikanten organiseren ten dienste van de voortgezette theologische studie en, in samenwerking met het bestuur van de dienstenorganisatie van de kerk, ten dienste van de toerusting tot het ambt van de predikanten.