Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

V. Andere wegen tot het ambt van predikant

Artikel 13.

Zij die de theologische wetenschappelijke opleiding elders begonnen zijn

Lid
1

Zij die elders in binnen- of buitenland een theologische wetenschappelijke opleiding volgen en verlangen tot predikant in de Protestantse Kerk in Nederland opgeleid en gevormd te worden, zijn gehouden hun opleiding voort te zetten bij of aan een van de in artikel 2 bedoelde universiteiten of seminaria.