Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

IV. Zij die de opleiding tot predikant volgen

Artikel 12.

Bevoegdheid tot het leiden van kerkdiensten tijdens de opleiding

Lid
2

Dit consent vervalt tussentijds als betrokkene niet toegelaten mocht worden tot het ambt van predikant in de kerk.