Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

IV. Zij die de opleiding tot predikant volgen

Artikel 11.

Het album van de kerk en het onderzoek naar de geschiktheid

Lid
4

De generale synode bepaalt, gehoord de generale raad van advies, door wie en op welke wijze het onderzoek plaatsvindt naar de geschiktheid voor het ambt van predikant van hen die verlangen toegelaten te worden tot het predikantschap in de kerk en bepaalt daarbij tevens op welke wijze — indien een verklaring inzake de geschiktheid tot het ambt van predikant niet wordt afgegeven — daartegen bezwaar kan worden gemaakt.