Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

IV. Zij die de opleiding tot predikant volgen

Artikel 11.

Het album van de kerk en het onderzoek naar de geschiktheid

Lid
1

Zij die verlangen tot predikant in de Protestantse Kerk in Nederland opgeleid en gevormd te worden, dienen vanaf de aanvang van hun studie ingeschreven te zijn in het album van de kerk, van welke bepaling door de raad van toezicht voor het theologisch wetenschappelijk onderwijs ontheffing kan worden verleend op door haar te stellen voorwaarden.
Betrokkenen dienen in de regel gedurende ten minste vier jaar ingeschreven te zijn in het album van de kerk.