Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 2.

No.
114

Na het gereed komen van het doop-, lidmaten- en trouwboek, ingericht naar het overeenkomstig het bepaalde in 2-3-2 vastgestelde model, worden daarin de namen van hen, die van 1 Mei 1951 af zijn gedoopt, belijdenis hebben gedaan of wier huwelijk is bevestigd, ingeschreven.