Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 2.

No.
113

Het bepaalde in art. 3 van ordinantie 2 treedt per 1 Mei 1951 voor alle gemeenten in werking en wordt — zolang er terplaatse nog geen ouderlingen zijn, die als kerkvoogd belast zijn met de zorg voor de stoffelijke belangen der gemeente — ten uitvoer gelegd door de kerkeraad.