Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

III. De verkiezing en bevestiging van herders en leraars.

Artikel 21.

De bevestiging.

Lid
4

De bevestiging kan op verzoek van de beroepene aan de kerkeraad, die hem beriep, geschieden door een dienaar des Woords der Kerk, door hem en de kerkeraad in onderling overleg uit te nodigen, in welk geval de consulent mede tegenwoordig is.