Ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.

 

III. De verkiezing en bevestiging van herders en leraars.

Artikel 21.

De bevestiging.

Lid
1

Nadat de approbatie is verkregen, vindt — in een kerkdienst der gemeente — de bevestiging plaats en wel binnen drie maanden na de aanvaarding van het beroep, behoudens verlenging van deze termijn door het breed moderamen der classicale vergadering wegens bijzondere omstandigheden.