Ordinantie voor het verband met andere Kerken.

 

I. Het verband met andere Kerken.

Artikel 5.

De pastorale zorg voor de leden van de eigen Kerk in het buitenland.

Lid
1

De Nederlandse Hervormde Kerk strekt haar zorg ook uit over lidmaten en leden, die tijdelijk in den vreemde moeten verblijven of daarheen emigreren, en treft, waar zulks mogelijk is, in overleg met de daarvoor in aanmerking komende Kerken daar te lande de voor hun pastorale verzorging door of overgang naar die Kerken nodige maatregelen.