Ordinantie voor het verband met andere Kerken.

 

I. Het verband met andere Kerken.

Artikel 4.

De pastorale zorg voor leden van andere Kerken.

Lid
1

Leden van een andere Kerk in het binnenland en leden van een buitenlandse Kerk, die zich in Nederland vestigen, kunnen in het register van de gemeente hunner woonplaats als gast worden ingeschreven, indien het breed moderamen der synode, naar richtlijnen door de generale synode vastgesteld, daartoe voor zulk een Kerk toestemming verleent, in welk geval zij kunnen worden toegelaten tot het gebruik van de sacramenten en delen in de pastorale zorg.