Ordinantie voor het verband met andere Kerken.

 

I. Het verband met andere Kerken.

Artikel 1.

De oecumenische arbeid.

Lid
1

De Nederlandse Hervormde Kerk zoekt in al haar geledingen bevestiging en versterking van het verband met andere Kerken en neemt in het bijzonder ook deel aan de oecumenische raad van Kerken in Nederland, aan de wereldraad van Kerken, alsmede aan de wereldbond van de gereformeerde Kerken.