Ordinantie voor de vorming van gemeenten.

 

I. Gewone gemeenten.

Artikel 7.

Combinatie.

Lid
6

Bij het vormen van een combinatie worden de betrokken gemeenten — zo dit nog niet het geval is — steeds bij één ring ingedeeld en kan de indeling der betrokken gemeenten bij ring en classis aan een wijziging worden onderworpen.