Ordinantie voor het pastoraat.

 

III. Het vacant worden van een predikantsplaats.

Artikel 14.

Opvolging van een beroep.

Lid
3

Zo dit echter plaats vindt na afloop van die week, wordt hij geacht zijn nieuwe standplaats te hebben ingenomen en de vacature geacht te zijn ingegaan.