Ordinantie voor de zaken van huwelijk en gezinsleven.

 

Artikel 7.

De raad voor de zaken van Kerk en gezin.

Lid
2

Deze raad is in het bijzonder belast met
het overwegen van de vragen op zijn arbeidsveld gelegen;
Kerk en gemeenten voor te lichten over de resultaten van zijn bezinning en de ambtsdragers de wegen te wijzen bij de vervulling van hun opdracht;
al datgene te verrichten, wat strekken kan tot het welzijn van het gezin;
samen te werken met de organen der Kerk, die op het terrein van apostolaat, pastoraat en diaconaat met deze vragen bezig zijn.