Ordinantie voor de zaken van huwelijk en gezinsleven.

 

Artikel 4.

Bevestiging en inzegening.

Lid
1

De bevestiging en inzegening van het huwelijk geschieden in een kerkdienst der gemeente, onder gebruikmaking van een daartoe bestemd formulier uit het dienstboek der Kerk, door een dienstdoend predikant der gemeente of, op verzoek van het bruidspaar in overleg met de kerkeraad, door een ander, naar de orde der Kerk daartoe gerechtigd.