Ordinantie voor de zaken van huwelijk en gezinsleven.

 

Artikel 3.

Beletselen.

Lid
3

Bevestiging en inzegening van een huwelijk vinden niet plaats, dan nadat aan de bevestiger het bewijs is getoond, dat het huwelijk naar de burgerlijke wet is tot stand gekomen.