Ordinantie voor de zaken van huwelijk en gezinsleven.

 

Artikel 2.

Aanvrage en afkondiging.

Lid
4

Behoren bruid, bruidgom of beiden tot een andere gemeente, dan zendt de kerkeraad aan de kerkeraad of kerkeraden der gemeente(n) waartoe zij behoren bericht van het ingekomen verzoek, tenminste veertien dagen voor de datum van de aangevraagde huwelijksinzegening.